Como Separarme. Como curarme

Charla sobre algúns aspectos do Divorcio: Legais, Fiscais e Psicolóxicos.

Mulleres en Acción Barbanza falou sobor dos Divorcios, nos aspectos sinalados, en Riveira (Lustres Rivas) o 29 de Maio.

Foi interesante a charla e posiblemente se repita en Noia.

CmocrarmeComosepararme

Anuncios